قطار مسکو به سنت پترزبورگ

بهترین نرخ قطار از مقصد مسکو
در سال ۲۰۰۹ خط راه آهنی به نام ساپ سان راه اندازی شده است که دارای قطار های تندرویی می باشد که با سرعت بالای ۲۹۰ کیلومتر  در این مسیر در تردد هستند.

ادامه

قطار در اروپا

قطار در اروپا شما سفر با کدام وسیله را ترجیح میدهید؟ قطار امن ترین وسیله حمل و نقل در دنیا است. وقتی سوار قطار میشوید

ادامه