وقت سفارت یونان

مدارک : اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار / عکس ۳*۴ /کپی از سند مالکیت /گواهی تمکین مالی از بانک ویزای توریستی یونان Greece Visa

ادامه