مقصد جایگزین گردشگری روسیه کجاست ؟

مقصد جایگزین گردشگری روسیه کجاست ؟ پس از ممنوعیت سفر به ترکیه‌، مجریان تور در روسیه توجه خود را به سوی مقاصد جدید گردشگری از

ادامه

وب سایت چغازنبیل و هفت تپه

سایت اینترنتی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه به نشانی choghazanbil.ir راه اندازی شد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث

ادامه