هتل سندل وود

هتل سندل وود   Sandalwood Hotel   هتل سندل وود در دونا پائولا و با فاصله ۱۰۰ متر از ساحل Vainguinim قرار دارد. این هتل

ادامه